ŠKOLENÍ CBAM

Pokud potřebujete proškolit pro potřeby podávání zpráv,  nabízíme Vám  on-line školení formou  webináře. 

Školíme následující  tématické  okruhy:

  • obecná problematika CBAM - úvod do  ohlašování
  • ohlašování v  prostředí  CBAM Trade Portal 
  • emise CO2 (přímé  emise,  nepřímé emise)
  • zajištění  podkladů od výrobců zboží  CBAM

Nebo  se můžete přihlásit  na některé školení  nebo  webináře školicích  organizací,  pro které  Ing. Petr Šulc tuto  problematiku  rovněž  přednáší. 

např: uhlíkové  clo (Verlag Dashöfer) odkaz  na video zde