Pro zpracování zpráv o  dovozu  CBAM zboží do  CBAM Trade Portal nás prosím kontaktujte:  

Adresa

www.sfe.cz