MECHANISMUS UHLÍKOVÉHO  VYROVNÁNÍ  NA HRANICÍCH - CBAM

CARBON BORDER ADJUSTMENT MECHANISM (CBAM) je nástroj,  kterým  EU vyrovnává  rozdíl  mezi  výrobou zboží v EU a mimo EU s ohledem  na zpoplatnění  emisí  CO2. V rámci  EU je uplatňován  systém  emisních  povovenek (EU ETS) a od 1.10.2023 je nastaven  podobný  mechanismus i  pro  zboží  dovážené  do  EU,  jedná  se o  tzv.  uhlíkové  vyrovnání  na hranicích,  které  se týká  zatížení  dovozu regulovaného  zboží  uhlíkovým  clem.

Zboží  podléhající  uhlíkovému  clu (CBAM zboží):

cement, elektřina, hnojiva, železo a ocel, hliník, vodík (a výrobky z uvedeného zboží).

Existují  i  výjimky s ohledem  na hodnotu  dováženého zboží,  regionů na které  se mechanismus CBAM nevztahuje. 

Přechodné  období 

V období  1.10.2023 - 31.12.2025 platí  přechodná  pravidla,  dle kterých  dovozci CBAM zboží  pouze ohlašují  své  dovozy do  ohlašovacího  systému  "CBAM Trader Portal",  který  provozuje Eropská  komise. První  ohlášení  je stanoveno  za období  4. čtvrtletí  2023 a termín  ohlášení  byl  do 31.1.2024.  Protože systém  CBAM Trader Portal trpěl  některými  nedostatky,  bude umožněno  podání  zprávy dodatečně (ale na žádost) a to  do  konce února 2024. Dále je nastavena ještě jedna úleva pro  deklaranty a to že zprávy za 4. čtvrtletí 2023 a 1.  čtvrtletí  2024 bude možné dodatečně upravovat  do  31.7.2024. 

Od 1.1.2026 již  nebudou celní  orgány umožňovat  dovoz CBAM zboží  do  celního  prostoru  EU neregistrovaným dovozcům cementu, elektřiny, hnojiv, železa a oceli, hliníku a vodíku.

Sankce za nesplnění  ohlašovací  povinnosti

Pokud dovozce CBAM zboží neohlásí  údaje za dovoz  CBAM zboží,  hrozí  mu  pokuta ve výši  10-50 Euro/CO2 emitovaného  při  výrobě dovezeného  regulovaného  zboží. Jaké  zboží  bylo  do  EU dovezeno  je zřejmé z  celních  řízení dle kódů  Kombinované  nomenklatury (KN). 

Registrace dovozce CBAM zboží 

Aby bylo  možné  podat  čtvrletní  zprávu,  musí  bý  registrován  v systému UUM&DS (systém jednotné správy uživatelů a digitálních podpisů v EU).  Registraci  dovozců  se sídlem  v České  republice zajišťuje Celní  správa ČR. 

Ohlášení  dovozů  do CBAM Trader Portal na klíč

Proces registrace u  Celní  správy ČR,  ale i  vlastní  zpracování a podání  čtvrtletní  zprávy ve "CBAM Trader Portal" zajistíme za Vás. tato  služba zahrnuje i  zpracování příslušných  podkladů  od Vašich  dodavatelů - výrobců  CBAM zboží,  protože ve "CBAM Trader Portal" musí být  kromě vlatního  dovezeného  CBAM zboží  uvedeny i  údaje o provozovateli výrobního  závodu,  o výrobním  závodu (technologii) a musí  být  stanovené  přímé  a nepřímé  emice CO2,  související  s výrobou dováženého zboží.  Získání  těchto  dat  od výrobců  z  Asie je samozřejmě velmi  složité. Dále musí  být ve zprávě zohleněny i  případné  ceny za emisní  povolenky nebo  uhlíkové  clo,  které  platí  přímo  výrobce ve své  zemi,  pokud je tam  zavedeno. Tuto neproduktivní agendu  můžete svěřit nám a svůj  čas věnovat rozvoji  Vašeho  obchodu.