NAŠE SLUŽBY

Studium  předpisů  EU, získávání  podkladů od výrobců regulovaného CBAM zboží a jejich  aktualizace,  vlastní  zpracování  čtvrtletní  zprávy v  systému CBAM Trader Portal je administrativě a časově náročné.  Proto nabízíme služby,  které  Vás této  zátěže zbaví. 

Registrace do  CBAM Trader Portal u  Celní  správy

Připravíme formulář pro  registraci  a získání  identifikátoru  EORI. 

Zpracování čtvrtletní zprávy na CBAM Trader Portal

Definujeme podklady,  které  z  Vaší  strany budeme potřebovat (např. podklady z celního  odbavení  zboží),  definujeme relevantní  kódy KN pro  výběr regulovaného CBAM zboží atd. Ověříme dodavatele (výrobce regulovaného zboží) a jeho výrobní technologie ve vztahu k dodávanému  zboží a jeho  výrobních emisí CO2 (přímé  i  nepřímé  emise) a získáme nezbytné  informace,  nezbytné  pro  jejich  zadání  do CBAM Trader Portal. 

Ověřujeme v zemi  dodavatele existenci mechanismu platby za emise CO2 pro  případný  odpočet od uhlíkového  cla dle nařízení  CBAM,  které  bude pro  regulované zboží zavedeno  od 1.1.2026. 

Průběžně komunikujeme s klientem a po  vytvoření  zprávy klienta informujeme o  možnosti jejího odeslání  Evropské  komisi. 

Po podání  zprávy zajišťujeme nezbytnou  aktualizaci  podkladů  pro  případné  doplnění  zprávy v řádném  termínu. 

S ohledem  na přechodné  období  optimalizujeme způsob  vykazování a poskytujeme klientovi  informaci o předpokládané výši  uhlíkového  cla. 

TERMÍNY PODÁVÁNÍ  ZPRÁV

Termíny pro podávání  zpráv do jsou  vždy do  konce následujícího  měsíce po ohlašovaném kalendářním čtvrtletí. Termíny za klienty samozřejmě hlídáme a je v našem  zájmu podat  úplnou  a správně vyplněnou  zprávu  co  možná  nejdříve.