DODATEČNÉ  PODÁNÍ  ZPRÁVY CBAM

V souvislosti  s technickými  problémy,  se kterými  se potýká CBAM Trader Portal bude možné  doplnit nepodanou  zprávu za 4. čtvrtletí 2023 do 30 dní  po řádném  termínu  (který  byl 31.1.2024). O tuto  možnost  je nutné  požádat regulační  autoritu. Ale i  pro  podání  žádosti  již  musí  být  subjekt  registrován k systému CBAM Trader Portal. 

Dodatečné  podání zprávy

V rámci  našich služeb  je nabízeno i  řešení  této  problematiky. Pro dodatečné podání  zprávy je pouze omezený  čas a proto vyžaduje velmi  rychlou  přípravu a realizaci. Čím  dříve se subjekt do  řešení  pustí,  tím  více času bude na zajištění  podkladů  a podání  zprávy. 

Vyzvalo  Vás MŽP k  podání  zprávy?

Pokud jste zprávu  nepodali  včas a nepodali  ani  žádost o dodatečné (opožděné) podání  zprávy, vyzve Vás MŽP k  jejímu  podání  a stanoví také  lhůtu  do  které  má  být  zpráva podána. MŽP totiž od Evropské  komise obdrží seznam  subjektů,  které  měli  podat zprávu. Tyto  dovozce zjistí  Evropská  komise snadno  z  celní agendy.  Pokud jste dovezli v daném  čtvtletí do EU zboží,  které  je regulováno nařízením  CBAM a bylo propuštěno  Celní  správou do  oběhu,  pak  jste měli  podat  čtvrtletní zprávu  do  CBAM Trader Portal.

V takovém  případě postupujeme jako  u  Dodatečné  zprávy abychom  v  součinnosti  s klientem vše ohlásili  do  stanoveného  termínu.